Màng bọc thực phẩm Kirkland Stretch-tite 3000

900,000.00 849,000.00

Màng Bọc Thực Phẩm Stretch-Tite Plastic Food Wrap

Kích thước: 30.16cm x 231.03m (69.67m2).

Danh mục: